REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WODA BIJĄCYM SERCEM PRZYRODY”

  1. Organizator  - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Kategorie wiekowe:
  6. Termin wystawy prac i wręczenie nagród nastąpi 29.11.2005 r.  ogodzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia
  7. Nagrody (I, II, III oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe:
  8. Postanowienia końcowe: