REGULAMIN
VI PRZEGLĄDU MATERIALNEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"TAJEMNICE MEGO OGRÓDECZKA"

  

  1. Organizatorzy:
  2. Cele przeglądu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Techniki: dowolne (format prac dowolny).
  5. Miejsce i czas wystawy:
  6. Postanowienia końcowe: