!!! ZMIENIONE TERMINY !!!
REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU LITERACKIEGO
„MAŁY KSIĄŻĘ JAKO MENTOR ŻYCIOWYCH WARTOŚCI CZŁOWIEKA”

  1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Jury będzie oceniało prace w grupach LIRYKA oraz EPIKA w następujących kategoriach wiekowych:
  6. Termin prezentacji i wręczenie nagród nastąpi 11.04.2006 r. o godzinie 1000 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody (I, II, III oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe.
  8. Postanowienia końcowe: