REGULAMIN
V POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"KOLOROWY ŚWIAT WODNYCH PRZESTRZENI"

  

  1. Organizatorzy:
  2. Cele konkursu:
  3. Techniki: dowolne (z wyłączeniem rzeźby).
  4. Format prac: dowolny.
  5. Warunki uczestnictwa:
  6. Ocena prac: Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora wg określonych warunków.
  7. Nagrody: Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa;
  8. Postanowienia końcowe: