REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OZORKÓW W OBIEKTYWIE”

  1. Organizator
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Kategorie wiekowe
  6. Nagrody

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 0-42 718 93 53.