Protokół
z V Przeglądu Małych Form Teatralnych APLI-PAPLI
„Historie niezmyślone”

Konkurs odbył się dnia 08-09.02.2006 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

po obejrzeniu 19 spektakli teatralnych postanowiła przyznać następujące nagrody: Ponadto Jury postanowiło uhonorować Szkołę Podstawową Specjalną w Sokolnikach za stworzenie młodzieży możliwości rozwoju zainteresowań i działań teatralnych młodzieży.