Protokół
z I Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Tajemnice miasta Ozorkowa”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 30.01.2006 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

po obejrzeniu nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody: