REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Z obiektywem po Ozorkowie i okolicach”


  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Kategorie wiekowe:
  6. Termin wystawy prac i wręczenia nagród:
    Prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 02.06.2016 r. o godzinie 1000 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody:
  8. Postanowienia końcowe: