Regulamin
II Międzyszkolnego Turnieju Matematyczbego
Szkół Podstawowych
21 kwietnia 2016 r.