PROTOKÓŁ
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mały Książę w mojej wyobraźni”