REGULAMIN
II POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

  1. Organizatorzy:
  2. Cele przeglądu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
  6. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dnia 24.03.2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

UWAGA!!!!
JURY PRZYZNA NAGRODĘ GRAND PRIX
DLA NAJLEPSZEGO UCZESTNIKA KONKURSU !!!
Darmowy semestr nauki języka angielskiego
(dotyczy udziału w kursie grupowym) w
Centrum Języków Obcych Fabryka Języka