REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW OZORKOWA W BRYDŻU SPORTOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

  1. Organizator: Sekcja Brydża Sportowego MKS Bzura Ozorków.
  2. Cele turnieju: Popularyzacja brydża sportowego wśród dorosłych i młodzieży jako alternatywnej formy zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju umysłowego.
  3. Data zawodów: 6.06.2014 r., godz. 1700 – 2100.
  4. Miejsce zawodów: Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6 B,
  5. Forma zawodów: Rozegrany zostanie turniej par na zapis maksymalny. Przewiduje się rozegranie 3 sesji po 10 rozdań. Z uwagi na liczbę par organizator może zmienić formę rozgrywek i liczbę rozdań do rozegrania.
  6. Uczestnicy: Zawody mają charakter otwarty. Może wziąć w nich udział każdy, kto potrafi grać w brydża. Nie ma żadnych ograniczeń. Od uczestników nie będzie pobierane wpisowe.
  7. Przepisy: W zawodach będą stosowane przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego. Sędzią głównym turnieju będzie Henryk Chojnacki.
  8. Nagrody: Najlepsze trzy pary otrzymają puchary i dyplomy. Puchary i dyplomy zostaną wręczone w dniu 14.06.2014 r. podczas uroczystości obchodów „Dni Ozorkowa 2014”.

Turniej bez wpisowego!