Protokół
z XIII Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych APLI-PAPLI
„Życie to teatr!”

Konkurs odbył się w dniach 12.03 - 14.03.2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

po obejrzeniu spektakli teatralnych postanowiła przyznać: