REGULAMIN
IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Polska jakiej nie znacie - najpiękniejszy pomnik przyrody w mojej okolicy”

  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Kategorie wiekowe:
  6. Termin wystawy prac i wręczenia nagród:
    Prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 05.06.2014 r. o godzinie 1000 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody:
  8. Postanowienia końcowe: