REGULAMIN
III OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA OZORKOWA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA
07.06.2014 r. (sobota)

  1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.
  2. Cele turnieju:
  3. Termin i miejsce:
  4. Warunki uczestnictwa - w turnieju mogą wziąć udział przedszkolaki i uczniowie szkół z terenu powiatu zgierskiego (po wcześniejszym zgłoszeniu i okazaniu legitymacji szkolnej w dniu zawodów) oraz osoby dorosłe.
  5. Zgłaszanie zawodników:
  6. System rozgrywek:
  7. Nagrody - w każdej grupie wiekowej zwycięzca otrzyma puchar, a za I – III miejsce przyznane zostaną medale.
  8. Sędziowanie:
  9. Postanowienia końcowe:

Turniej bez wpisowego!