Protokół
z XII Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych APLI-PAPLI
„Życie to teatr!”

Konkurs odbył się w dniach 05.03 - 06.03.2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

po obejrzeniu spektakli teatralnych postanowiła przyznać: