REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU LITERACKIEGO
„Wiosną budzi się życie – zielony pamiętnik”

  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
  6. Prezentacja i wręczenie nagród nastąpi 05.06.2013 r. o godzinie 1000 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody (I, II, III oraz wyróżnienie w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe.
  8. Postanowienia końcowe: