REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO MANGA
„Kreska z kraju kwitnącej wiśni”

60 LAT Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

 1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
 2. Cele konkursu:
 3. Techniki - manga - rysunek odręczny wykonany kredkami lub ołówkiem.
 4. Format prac - A4.
 5. Warunki uczestnictwa:
 6. Kategorie wiekowe:
  Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
 7. Nagrody:
 8. Miejsce i czas wystawy:
 9. Postanowienia końcowe: