REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Ja – Mały Książę i wspomnień czar”
(moja przygoda z Młodzieżowym Domem Kultury w Ozorkowie)

60 LAT Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie

  1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B.
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
  6. Wręczenie nagród nastąpi 03.10.2013 r. o godzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia (autorzy prac nagrodzonych zostaną powiadomieni telefonicznie).
  7. Nagrody (I, II, III oraz wyróżnienie w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe.
  8. Postanowienia końcowe: