REGULAMIN
III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Muzyczne głosy przyrody”

 1. Organizator:
 2. Termin konkursu: 20.06.2013 r. godz. 1000.
 3. Cele konkursu:
 4. Warunki uczestnictwa:
 5. Zasady ogólne:
 6. ZgłoszeniaAcrobat Reader  MS Word  Libre Office ) należy przesyłać do dnia 06.06.2013 r. na adres biura organizacyjnego:

  Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia
  ul. Listopadowa 6B
  95-035 Ozorków

 7. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 42 718 93 53.

  PROGRAM PRZEGLĄDU:
 1. Rozpoczęcie imprezy – godz. 1000.
 2. Prezentacja utworów.
 3. Obrady jury.
 4. Wręczenie nagród.
 5. Przewidywany czas trwania imprezy uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników.