REGULAMIN
I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WYPALANIE TRAW WYNISZCZA ŚWIAT”

 1. Organizatorzy:
 2. Cele konkursu:
 3. Techniki - dowolne (z wyłączeniem rzeźby).
 4. Format prac - dowolny.
 5. Warunki uczestnictwa:
 6. Kategorie wiekowe:
  Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
 7. Nagrody:
 8. Podsumowanie i ogłoszenie wyników:
 9. Postanowienia końcowe: