INFORMACJE
NA TEMAT OTWARTYCH MISTRZOSTW
W GRZE
OPEN ARENA

 

Przychylając się do prośby uczestników naszych zajęć ogłaszamy otwarte mistrzostwa w grze Open Arena. Szybki refleks i celne oko z pewnością będą niezbędne. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji.

 1. Gra zawiera elementy przemocy i nie jest polecana dla osób poniżej 12 roku życia. Osoby, które urodziły się po 2000 roku, a chciałyby wziąć udział w mistrzostwach zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę ( Acrobat Reader  MS Word  Libre Open ) podpisaną przez prawnego opiekuna.

 2. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
 3. Cele mistrzostw:
 4. Założenia organizacyjne:
 5. Termin:
  09.02.2012 r. (czwartek), godzina 1230.
 6. Chęć wzięcia udziału w mistrzostwach można zgłaszać pocztą elektroniczną lub telefonicznie pod numerem +48666099057 do dnia 08.02.2012 r.
 7. Miejsce: pracownia informatyczna w Młodzieżowym Domu Kultury.
 8. Zgodnie z regulaminem na terenie placówki obowiązuje obuwie zmienne. Osoby nie posiadające takowego nie zostaną dopuszczone do mistrzostw lub będą musiały zakupić foliowe ochraniacze na obuwie (ewentualnie froterować zabytkowe parkiety naszej placówki swoimi skarpetkami ;).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.