Protokół
z XI Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych APLI-PAPLI
„Życie to teatr!”

Konkurs odbył się dnia 07.03.2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.

po obejrzeniu spektakli teatralnych postanowiła przyznać: