REGULAMIN
IX WOJEWÓDZKIEGO RAJDU
„ZIELONEGO - OZORKÓW 2011”

 1. Organizatorzy:
  Koło krajoznawczo - turystyczne przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.
 2. Cele rajdu:
 3. Termin i miejsce rajdu:
  Rajd odbędzie się w sobotę 7 maja 2011 r. z zakończeniem w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B w godz. 1230    1300.
  O godzinie 1300 nastąpi oficjalne zakończenie rajdu, połączone z wręczeniem dyplomów uczestnictwa i upominków.
 4. Kierownictwo rajdu:
 5. Trasy rajdu:
 6. Warunki uczestnictwa:
  W Rajdzie mogą uczestniczyć koła turystyczne, przedszkola, szkoły, organizacje społeczne, drużyny rodzinne oraz turyści indywidualni.
 7. Zgłoszenia i wpisowe:
 8. Świadczenia:
  W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
 9. Obowiązki uczestników:
 10. Postanowienia końcowe:

RAJD ZORGANIZOWANO PRZY DOFINANSOWANIU
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI