REGULAMIN
VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Kwiaty to rumieńce na policzku wiosny”

  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Kategorie wiekowe:
  6. Termin wystawy prac i wręczenia nagród:
    Prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 03.06.2011 r. o godzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody:
  8. Postanowienia końcowe: