REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO
„Nie pozwólmy kominom puścić świata z dymem”

 1. Organizator
 2. Cele konkursu:
 3. Warunki uczestnictwa:
 4. Kryteria oceny.
  Profesjonalne Jury będzie oceniać pracę pod względem:
 5. Kategorie wiekowe.
  Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
 6. Termin wręczenia nagród
  Wręczenie nagród nastąpi 03.06.2011r., o godzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.
 7. Nagrody
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
 9. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 42 718 93 53