REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Ptaki – władcy przestworzy”

 1. Organizator:
 2. Cele konkursu:
 3. Techniki: dowolne ( z wyłączeniem rzeźby i technik przestrzennych).
 4. Format prac: dowolny.
 5. Warunki uczestnictwa:
 6. Kategorie wiekowe:
  Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
 7. Nagrody:
 8. Miejsce i czas wystawy:
 9. Postanowienia końcowe: