INFORMACJE
NA TEMAT OTWARTYCH MISTRZOSTW
W GRZE
WORLD OF PADMAN

 

Przychylając się do prośby uczestników naszych zajęć ogłaszamy otwarte mistrzostwa w grze World Of Padman. Możecie pokonać swoich przeciwników za pomocą pistoletu na wodę, kulkami z farbą lub dla fantazji wysłać na nich oddział zabójczych gumowych kaczuszek. To oczywiście nie wszystkie możliwości, a wszystkie zależą od waszej fantazji. Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji.

  1. Mimo komiksowej grafiki i zabawnej scenerii gra zawiera elementy przemocy i nie jest polecana dla osób poniżej 12 roku życia. Osoby, które urodziły się przed 1998 rokiem, a chciałyby wziąć udział w mistrzostwach zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę ( Acrobat Reader  MS Word  Open Office ) podpisaną przez prawnego opiekuna.

  2. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6b.
  3. Cele przeglądu:
  4. Założenia organizacyjne:
  5. Termin: 26.02.2010 r. (piątek), godzina 1300.
  6. Chęć wzięcia udziału w mistrzostwach można zgłaszać pocztą elektroniczną lub telefonicznie pod numerem +48666099057 do dnia 25.02.2010 r.
  7. Miejsce: pracownia informatyczna w Młodzieżowym Domu Kultury.
  8. Zgodnie z regulaminem na terenie placówki obowiązuje obuwie zmienne. Osoby nie posiadające takowego nie zostaną dopuszczone do mistrzostw lub będą musiały zakupić foliowe ochraniacze na obuwie.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.