LISTA OSÓB NAGRODZONYCH
w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„Drzewa to nie tylko świadectwa pór roku, ale też pomniki przyrody i historii.”

Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

  1. SZKOŁY PODSTAWOWE:
  2. GIMNAZJA:
  3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
  4. DOROŚLI: