REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO
WIESZ PRIMA-APRILISOWY

  1. Organizator
  2. Cele turnieju:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny: Oceny dokona profesjonalne jury.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 0-42 718 93 53.