Protokół
z IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Motyl to listonosz kwiatów.”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 02.06.2009r.

po obejrzeniu 110 kompletów nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody (statyw oraz ramka galeria):

  1. SZKOŁY PODSTAWOWE:
  2. GIMNAZJA:
  3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
  4. DOROŚLI: