PROTOKÓŁ
IX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Barwy Przyrody”

zorganizowanego w ramach programu ekologicznego
„Człowiek jest powołany do tego, aby być roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem”

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 05.06.2008 r.

po obejrzeniu 120 nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody:

  1. PRZEDSZKOLA:
  2. SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY I – III):
  3. SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY IV-VI):
  4. GIMNAZJA:
  5. DOROŚLI: