REGULAMIN
VIII PRZEGLĄDU MATERIALNEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Czysta woda zdrowia doda”

  

  1. Organizatorzy:
  2. Cele przeglądu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Techniki: dowolne (format prac dowolny).
  5. Miejsce i czas wystawy:
  6. Postanowienia końcowe: