REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KRAJOBRAZY SĄ STANAMI DUSZY”


Z przykrością zawiadamiamy, że byliśmy zmuszeni odwołać konkurs. Nie przyznano nam na niegom dofinansowania.

  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny
  5. Kategorie wiekowe
  6. Termin wystawy prac i wręczenie nagród
    Prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 05.06.2008 r. o godzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody (I, II, III oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe.
  8. Postanowienia końcowe: