PROTOKÓŁ
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„KRAJOBRAZY SĄ STANAMI DUSZY”


Z przykrością zawiadamiamy, że byliśmy zmuszeni odwołać konkurs. Nie przyznano nam na niegom dofinansowania.