REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU LITERACKIEGO
„Bogaty to ten, kto może sobie pozwolić na życie wśród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna”

  1. Organizator:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Jury będzie oceniało prace w grupach LIRYKA oraz EPIKA w następujących kategoriach wiekowych:
  6. Prezentacja i wręczenie nagród nastąpi 28.03.2008 r. o godzinie 1000 10.05.2008 r. o godzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia.
  7. Nagrody (I, II, III oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe.
  8. Postanowienia końcowe: