PROTOKÓŁ
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO
„Wpatrz się głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 05.06.2008r.

po obejrzeniu 24 nadesłanych filmów postanowiło przyznać następujące nagrody: