REGULAMIN
„TURNIEJ POEZJI MIŁOSNEJ”
OZORKÓW 2007

  1. Organizator:
  2. Cele turnieju:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
  6. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dnia 14.02.2007 r. o godz. 1000 w siedzibie placówki
  7. Laureaci turnieju otrzymają nagrody, wyróżnienia, dyplomy oraz zaświadczenia udziału w turnieju.