REGULAMIN
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZWIERZĘTA INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ŚWIATA”

  1. Organizatorzy:
  2. Cele konkursu:
  3. Warunki uczestnictwa:
  4. Kryteria oceny:
  5. Kategorie wiekowe:
  6. Otwarcie wystawy prac i wręczenie nagród nastąpi 07.06.2006 r. o godzinie 1100 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia,
  7. Nagrody (I, II, III oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii) przyznaje Jury Konkursowe.
  8. Postanowienia końcowe: