REGULAMIN
III INTEGRACYJNEGO TURNIEJU MIAST I GMIN POWIATU ZGIERSKIEGOIII Turniej Miast i Gmin Powiatu Zgierskiego jest imprezą organizowaną po raz trzeci, a jego celem jest wzajemne poznanie i integracja ośrodków miejskich i gminnych wchodzących w skład Powiatu Zgierskiego.
Impreza będzie wspaniałą okazją do promocji miast i gmin biorących udział w Turnieju, tj. Zgierza, Ozorkowa, Głowna, Strykowa i Aleksandrowa Łódzkiego.

 1. Organizatorzy:
 2. Cele konkursu:
 3. Warunki uczestnictwa:
 4. Biuro organizacyjne:
 5. Główne zasady konkursu:
 6. Ocena.
  Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie poszczególne konkurencje w formie punktowej. Zmagania osób niepełnosprawnych będą podlegały osobnej ocenie a następnie wliczane do ogólnej punktacji każdego miasta lub gminy.
 7. Nagrody.
  Dla zwycięzców przewiduje się puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 8. Świadczenia organizatora:
 9. Postanowienia końcowe: