PROTOKÓŁ Z ODBYCIA
VII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„GŁOS LEŚNYCH MIESZKAŃCÓW”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 02.06.2006 r.

po obejrzeniu 128 nadesłanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody: