Drukuj
Aktualności - Zajęcia inne

INFORMATOR BIEŻĄCY DLA OSÓB STARSZYCH 29.08.2018


Dyżury Rady Seniorów Ozorkowska Sp-nia Mieszkaniowa
I środa miesiąca 10:00 – 12:00 (2018r.- 5 paźdz. 7 listop. 5 grudz.)
Ozorkowski UTW zapisy MDK od poniedziałku do piątku 9:30 – 13:00

 

 

Sekcje:
I – Ruch i rehabilitacja zajęcia sportowo obronne
II – Komputery bezpieczeństwo w sieci
III – Promocja zdrowia zagrożenia fizyczne i chemiczne wokół nas
IV – Ekologia i fotografia zajęcia warsztatowe, spacery badawcze
V – Rekreacja i turystyka wartość krajobrazu kulturowego
VI – Zagrożenia wynikające z sektora życia publicznego edukacja obywatelska,
techniki manipulacyjne i sposoby obrony przed manipulacją- wykłady otwarte,
spotkania ze specjalistami UŁ (zajęcia obowiązkowe dla wszystkich sekcji,
możliwość udziału osób nie uczestniczących w innych zajęciach)

29.08 odbył się pierwszy wyjazd w ramach sekcji turystycznej - wycieczka po Księżym Młynie

Termin kolejnego wyjazdu 12 lub 26 września. Wyjazd do Bełchatowa (krajobraz przemysłowy i poprzemysłowy, przekształcenie krajobrazu: rolniczy w wydobywczy, degradacja środowiska naturalnego, konsekwencje przemian przyrodnicze i społeczne, próby przekształcenia miasta przemysłowego w miasto zieleni- rekultywacja terenów na przykładzie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego
Uniejów (październik) krajobraz miasteczka uzdrowiskowo turystycznego (historia i teraźniejszość), ocena walorów krajobrazu kulturowego, atrakcyjność przestrzeni miejskiej dla potrzeb turystyki
O rozpoczęciu zajęć warsztatowych i wykładów na miejscu w Ozorkowie informować będziemy na bieżąco: informacje w Młodzieżowym Domu Kultury, Spółdzielni Mieszkaniowej, u członków Rady Seniorów, na stronie FB Ozorkowscy Seniorzy w Akcji. Zajęcia rozpoczną się z opóźnieniem (po 15 września ze względu na czasowe udostępnienie MDK dla przedszkolaków z MP 5 w Ozorkowie)

Powiat Zgierski i Powiatowa RS uruchamiają szkolenia komputerowe w szkołach
(wrzesień- grudzień) zarządzanych przez powiat- w Ozorkowie w Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego – zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie

PROJEKTY dla seniorów w Ozorkowie:
Akademia Wolontariatu Seniora III- zajęcia warsztatowe w filii MBP Mielczarskiego 17 – spotkanie informacyjne 11.09.2018 godz. 1400 - 1600

Seniorzy w akcji edycja XI – Akademia Dobrego Sąsiedztwa, od października 2018 do czerwca 2019 – spotkania sąsiedzkie (warsztaty i spotkania w świetlicy OSM Staszica 1- świetlica i Młodzieżowym Domu Kultury – średnio 1 do 3 spotkań w miesiącu) Rozwijanie wolontariatu międzypokoleniowego i tworzenie grup samopomocowych – szczegółowe informacje pod koniec września

Zachęcamy do aktywności i do składania propozycji( wkrótce uruchomienie „pudełka życzeń” i dyżurów animatorów). Nie zawsze potrzebne są duże pieniądze. Warto docenić kontakt z drugim człowiekiem. Aktywni i ciekawi świata żyją dłużej i dłużej zachowują sprawność, i fizyczną i umysłową.

  INFORMACJE Muzeum Pałac Herbsta

20 września, czwartek, godz. 15:30-16:30 Muzeum Herbsta zaprasza do udziału w oprowadzaniu po wnętrzach Pałacu w ramach cyklu: Kulturalne rendez-vous – cykl spotkań dla dorosłych, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę na temat kultury, obyczajowości i sztuk plastycznych XIX oraz przełomu XIX i XX wieku. Informacje na stronie internetowej Muzeum

Laboratorium dostępności - udostępnianie sztuki osobom z dysfunkcją wzroku.
Warsztaty edukacyjne
28-29 września, piątek-sobota
Muzeum Pałac Herbsta serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach edukacyjnych Laboratorium dostępności. Punktem wyjścia naszych działań będzie zagadnienie tyflografiki i pomocy dotykowych. Im przede wszystkim poświęcone będą warsztaty.

Przy okazji poruszone zostaną zapewne i inne tematy: audiodeskrypcja, doświadczanie sztuki, wywoływanie emocji … Spotkanie niech będzie zatem okazją do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat dostępu do dóbr kultury osób z dysfunkcją wzroku oraz do dialogu między „przewodnikami” po świecie plastyki a jej odbiorcami. Zastanowimy się wspólnie czy posługujemy się tym samym językiem!
Muzeum zaprasza osoby działające na rzecz osób niewidomych - edukatorów, animatorów, pracowników muzeów i galerii sztuki, tyflopedagogów, nauczycieli plastyki i wiedzy o kulturze, a także osoby niewidome i ich bliskich.